Ändamålsenliga lokaler

Är det dags att bygga ut garaget och verkstaden? För många entreprenadfirmor så är detta något av det viktigaste man har i företaget. Ändamålsenliga lokaler. Att ha ett bra garage där man kan förvara sina stora maskiner och en verkstad där man kan fixa det som gått fel och åtgärda med bra verktyg och annat som är nödvändigt.

Att bygga nytt eller till innebär en stor förändring för företaget och det gäller att planera detta noga. Det ska eventuellt ansökas om bygglov för en eventuell tillbyggnad och kostnadsberäkning ska göras för att se hur mycket det hela kommer att kosta. Det finns kostnadseffektiva sätt att bygga på, genom att använda sig av bärande profilerade takplåtar så kan man sänka kostnaderna på takkonstruktionen på den tillbyggnad man önska göra. Det gäller att hitta smarta lösningar för det bygge man ska göra.

Finns kompetensen inom företaget så kanske man kan nyttja den för att komma billigare undan. Vissa detaljer i ett bygge är man tvungen att anlita kompetenta företag för att det ska ordentligt utfört. Elektricitet är en av dessa som man inte kan göra om man inte har rätt utbildning. Mycket annat kan man fixa med själv och om det inte stör den övriga verksamheten så kan den som kan möjligheten till att bygga det som behöver byggas. Nyttja de maskiner som finns på företaget för schaktning och iordningställande av en grund borde kunna fixas själv.

 

Hitta nya lösningar

Som företagare och entreprenör så gäller det i bland att hitta nya lösningar för företaget. Om din entreprenadfirma inte gått åt det håll du önskat så kanske det är dags att hitta något annat som är mer anpassat för dig och det du vill hålla på med. Det är inte alls konstigt att avsluta ett företag som man inte känner att man kan det vidare dit man vill.

Om du idag driver ett aktiebolag inom entreprenad och planerar att avveckla så kan den enklaste och snabbaste vägen vara att kontakta Citadellet Likvidationer, där får du veta hur allt går till och hur du ska göra för att snabbt avveckla ditt företag. Enkelt beskrivet så köper Citadellet ditt företag och tar hand om likvidationen, du får betalt för ditt företag och kan släppa ägandet när avtal och annat är påskrivet.

När bolaget är likviderat så kan du gå vidare i livet med nya idéer och nya företag som du kan börja bygga upp till något framgångsrikt. Ibland så blir det inte som man tänkt sig och det företag som man arbetet och byggt upp under ett par kanske inte gick den väg man trodde. Då är det skönt att kunna börja om på ny kula och starta något som man känner för och tror på. Att hitta nya lösningar kan alltid vara uppfriskande i företagslivet.

Lycka till med att hitta dina vägar i företagandet.

Anpassa dina lokaler

Som företagare så kan man allt eftersom man upptäcker saker anpassa lokalerna så att de blir enklare att arbeta i. Det kanske finns anställda med särskilda behov som gör att det måste anpassas eller enbart för att säkra upp och göra arbetet mer effektivt.

Det kan vara allt från att underlätta vid hanteringen av tunga produkter till att minimera riskerna för att skada sig. En sak kan vara att öppna dörren med en armbågskontakt som underlättar för de som arbetar i en lagerlokal eller liknande. Allt som kan göra det enklare i arbetet ska vara välkommet, mycket är ju en fråga om kostnader men om man tänker på hur många gånger man går in och ut genom en dörr så kanske man tjänar på att sätta in en automatisk dörröppnare.

Varje företag har till uppgift att följa och skapa ett systematiskt miljöarbete, det finns föreskrifter för hur detta ska följas och genom att förebygga så att olyckor och ohälsa uppstår så förbättras arbetsmiljön hos företagen. Arbetsmiljölagen säger om systematiskt miljöarbete följande;

“arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”

Det är arbetsgivaren som har det slutliga ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetet med miljön ska bedrivas systematiskt. Det finns tre delar i det hela som är centrala och det är att undersöka, genomför  och att följa upp.

Spolbilar

Vi har tidigare nämnt slamsugning och torrsugning men det finns även en form av spolbilar som utför stamspolningar både för större och mindre uppdrag där det behövs en riktig avloppsrensning.

kok_avlopp_

När det blir stopp i avloppet i villan, på företaget eller i din hyresfastighet så kan det vara dags att göra en så kallad stamspolning för att spola rent alla rören i fastigheten. Detta räcker många gånger till för att lösa problemet med dålig avrinning då man spolar hett vatten med ett högt tryck via en spolbil.

Man kan förebygga problemet och spola sina rör regelbundet om man har problem med sina avlopp och hör man att det kluckar från duschen eller avloppet så är det definitivt dags att göra något åt det innan det blir stopp helt. Tvålrester, hudavlagringar och matfett är några av de produkter som täpper igen rören allt eftersom och kan orsaka dåligare avrinning och senare stopp.

Har man fastigheter med hyreslägenheter så kan det vara en bra idé att lägga in en underhållsplan. Det är bra att  löpande spola ur och rensa avloppet för att undvika stopp och framför allt vattenskador samtidigt som man hela tiden håller sina rör och stammar fräscha.

 

Hur du lägger marksten

Att lägga marksten är ett smidigt och relativt enkelt sätt att piffa upp din bostad och trädgård. Det är trevligt och fint på sommaren och medför även praktiska fördelar.

marksten

Det är lätt att förutsätta att du behöver hjälp av ett proffs för att lägga marksten då du vill ha ett snyggt resultat. Men detta stämmer inte alls, det går alldeles utmärkt att anordna själv så länge du vet hur du gör. Till att börja med bör du införskaffa dig den sten du vill använda dig av. Det finns många olika alternativ att välja mellan när du ska lägga marksten. Därefter bör du mäta ut och markera den yta som ska stenläggas. Stenbeläggningar bör i regel ha en lutning på cirka 2 cm per meter vilket du måste ha i åtanke innan urgrävning.

Påbörja urgrävning om 25 – 35 cm, beroende på om det gäller en garageuppfart som kommer belastas av fordon eller ej. Nu har du gjort utrymme för ett dränerande bärlager. Placera en fiberduk i botten av denna urgrävning och häll på ett lager av samkross som har en kornstorlek mellan 0 – 18 mm vid normal belastning. Det du behöver göra nu är att packa lagret väl med en så kallad vibratorplatta. Placera därefter ett lager sättsand. Packa återigen ytan med hjälp av vibratorplattan. Efter detta kan du börja placera stenarna enligt önskat mönster på området. Se till att använda ett vattenpass för att kontrollera att lutningen stämmer. Placera stenarna med cirka 3 mm mellanrum. När du har placerat stenar på den huvudsakliga ytan och dess centrum kan du börja kapa stenar för anpassning mot kanterna. Använd vinkelslip och kapskiva eller bryt stenarna med en stenklipp. När du har placerat alla stenar utefter tycke och smak ska du återigen lägga fogsand (samkross). Sopa den över hela ytan för att fylla mellanrummen mellan stenarna.

Om du vill säkerställa en lång livslängd ska du repetera processen med fogsanden 1 – 2 gånger per år.

Bygga ett hus från grunden

Vissa drömmer om att bygga sitt eget hus. Det är faktiskt en dröm som kan slå in. Om du är händig, eller känner någon som är det, kan du välja att helt eller delvis bygga ditt hus själv från grunden. Först behöver du dock såklart en tomt och bygglov. Själva planeringsstadiet tar ofta längre tid än vad man kanske tror.

bygga_hus_56787247

Att tänka på när du bygger ett hus

Som de flesta förstår är det ett stort projekt att bygga ett hus från grunden. Mycket behöver ses över och planeras innan du kan sätta igång. Det är viktigt att göra en budget, att läsa på om bygglov och försäkringar samt att räkna med oförutsedda kostnader som kan tillkomma. En stor del av byggandet handlar alltså om planering. När detta väl är avklarat behöver du införskaffa alla de material som du behöver. Här bör du tänka noggrannhet. Införskaffa högkvalitativt material, och slarva inte med detaljerna. Profillagret.se har ett stort sortiment och du kan hitta mycket av det material du behöver där. Viktigt att tänka på är till exempel följande: ljudisolering, golv och gummimattor, borst- och kantlister samt värmeisolering. Om du bortser från någon detalj kan det resultera i ett hus som du inte själv vill bo i, så var noggrann med materialvalet.

Hur mycket kostar det att bygga ett hus?

Det går inte att ge ett rakt svar på vad det kostar att bygga ett hus, då många faktorer spelar in. Husets slutliga pris beror dessutom på bland annat var i landet du bygger huset, tomtpriset, valet av material och konstruktion. Om huset är arkitektritat kommer priset att stiga, liksom om huset har många vinklar och vrår. Generellt sett kan man också säga att hus där konstruktion kommer före design är något billigare att bygga.

Maskiner inom industrin

Inom industrin så finns det såklart hyfsat stora maskiner och dessa används ofta i det syftet de finns där för att utföra ett jobb som ingen annan maskin klara av. Utan stora maskiner så skulle inte industrin klara sig, det man gjorde för hand tidigare så har maskiner kommit och gör grovjobbet. Vilket är oerhört skönt för de anställda.

suction-vehicle

Ibland kanske man inte har maskiner om det sker något som står utanför industrins arbetsområde. Det kan vara sanering av miljöfarliga avfall, avloppsrening och annat jobb som måste utföras av externa professionella företag som tar hand om detta. Ett driftsstopp som sker på grund av något kostar en hel del pengar och det är absolut värt att ta in något företag utifrån som har expertis att hantera detta.

Man kan som industri ha avtal med företag som återkommande kan finnas på plats om det är åtgärder som görs med jämna mellanrum, då blir det mer ekonomiskt och mer praktiskt att samma företag kommer och fixar problemet. Kan också vara akut och di finns det oftast journummer som man kan ringa för snabb åtgärd av problemen.

Swoosh är ett Svenskt företag som finns på flertalet ställen och som tar sig an allt det vi skrivet om här ovan, här anlitar man experter inom sitt område. Sanering av avfall som kan vara svåra att hantera av gemena man men också slamsugning och kontroll av avlopp och annat som kan ställa till det på en industri.

Demolering av hus

Det finns många olika anledningar till varför byggnader demoleras. Kanske har ett hus klassats som en säkerhetsrisk och man har bestämt sig för att ta bort huset helt istället för att försöka fixa problemet, eller så handlar det om någon som köpt ett hus med tillhörande tomt och vill riva för att kunna bygga nytt. Vilken anledning det än är kvarstår faktumet att huset ska bort och demolering är tillvägagångssättet.

demolering_hus_35640673

Varje sådant projekt börjar med ett rivningslov, åtminstone inom detaljplanlagda områden eller de med områdesbestämmelser. Detta beviljas sedan av stadsbyggnadskontoret i kommunen. Lämnas detta över till en entreprenadfirma tar de hand om de kommande stegen, som att utse en kvalitetsansvarig, gör en rivningsplan och skicka in denna tillsammans med rivningsanmälan till kommunen.

Somliga väljer att dra ned på kostnaden genom att riva vissa delar själv. Men till slut dyker det upp material och situationer som privatpersoner kommer ha svårt att hantera. Dels för att det innebär större risker men mycket för att de helt enkelt inte har den utrustning som behövs.

Många saker behöver handskas med på speciella vis också. I äldre hus kan det till exempel finnas bly i vatten- och avloppsrörens skarvar och detta måste identifieras och göras av med på rätt sätt. Elledningar och metaller kan man annars bara lämna in på återvinningscentraler. Gipsskivor och isoleringsmaterial kan även hanteras som privatperson och sorteras upp innan man gör sig av med det.

De väldigt stora projekten man inte bör försöka sig på som privatperson är egentligen stommen och taket. Detta kan oftast kräva mer än många har tillgång till och att försöka sig på denna del kan innebära större risker och ta längre tid än man först skulle tro.

Köra stora maskiner

En del drömmer om att få köra stora maskiner, redan som barn. Att ta steget till att faktiskt ordna behörighet och ta drömmen vidare till verklighet, är betydligt mer ovanligt. 

construction-heavy-machinery

Så vad gör man då som drömmare? Jo man kan så klart ta körkort som berättigar till att köra stora maskiner. Det innebär lite olika saker beroende på vilken typ av maskiner du vill kunna framföra. För den som vill köra betongpump, väghyvel, lastare, grävmaskin eller kran, behövs en utbildning. B-kort krävs för att få genomgå maskinförarkurs för lastmaskiner och väghyvel, samt C-kort för att få köra betongpump eller stora kranar. Skulle det vara så att du plötsligt är i behov av ett större fordon och inte besitter kunskapen, ja då måste du anlita hjälp med detta.

Det andra alternativet för den som drömmer om att få köra stora maskiner, är att helt enkelt åka och testa. På Torpa Gård kan man få möjligheten att köra lastmaskin, traktor och grävmaskin, tillsammans med en erfaren handledare. Här får du genomgång av maskinerna och deras funktioner och som grädde på moset kan din barndomsdröm gå i uppfyllelse, oavsett dina tidigare erfarenheter av maskinerna. En fantastisk möjlighet att få känna dig för i en kanske helt okänd, miljö.

Säkerhet vid väg

Som arbetsgivare gäller det att minimera riskerna vid alla arbetsmiljöer men en miljö som är särskilt utsatt är nog arbete kring och på våra vägar oavsett om det gäller chaufförer eller vägarbetare så är det en stor grupp som är utsatt för risker. 

-road-works

Som arbetsgivare är man alltid ytterst ansvarig för att regler och lagar följs och så även för arbetsmiljön och säkerhet. Man måste se till att det inte finns risk för ohälsa hos de anställda och undvika olycksfall . Arbetsförhållandena måste undersökas och riskerna bedömas och rätt åtgärder måste vidtas för att säkerheten hela tiden ska vara så hög som möjligt.

Vid vägarbeten och byggarbetsplatser ska det skyltas riktigt, stängas av där det behövs och rätt kläder ska användas både för personskydd och givetvis varselkläder med rätt klassificering för synlighet för bilister och andra maskinförare.

Har man anställda chaufförer så gäller det givetvis att de använder bilbälte, håller hastighetsbegränsningarna, kör nyktert och drogfritt men även att de är utvilade och pigga, det vill säga att man tar hänsyn till raster, tidsplanering och vägval som påverkar tidsplaneringen vid exempelvis mörkerkörning, dåligt väder och dålig sikt. Även fordonen ska vara ordentligt servade, underhållna och krocksäkra med godkända däck. Även eventuell last ska vara ordentligt säkrad och chaufförerna ska inte köra med överlast.