Säkerhet vid väg

Som arbetsgivare gäller det att minimera riskerna vid alla arbetsmiljöer men en miljö som är särskilt utsatt är nog arbete kring och på våra vägar oavsett om det gäller chaufförer eller vägarbetare så är det en stor grupp som är utsatt för risker. 

-road-works

Som arbetsgivare är man alltid ytterst ansvarig för att regler och lagar följs och så även för arbetsmiljön och säkerhet. Man måste se till att det inte finns risk för ohälsa hos de anställda och undvika olycksfall . Arbetsförhållandena måste undersökas och riskerna bedömas och rätt åtgärder måste vidtas för att säkerheten hela tiden ska vara så hög som möjligt.

Vid vägarbeten och byggarbetsplatser ska det skyltas riktigt, stängas av där det behövs och rätt kläder ska användas både för personskydd och givetvis varselkläder med rätt klassificering för synlighet för bilister och andra maskinförare.

Har man anställda chaufförer så gäller det givetvis att de använder bilbälte, håller hastighetsbegränsningarna, kör nyktert och drogfritt men även att de är utvilade och pigga, det vill säga att man tar hänsyn till raster, tidsplanering och vägval som påverkar tidsplaneringen vid exempelvis mörkerkörning, dåligt väder och dålig sikt. Även fordonen ska vara ordentligt servade, underhållna och krocksäkra med godkända däck. Även eventuell last ska vara ordentligt säkrad och chaufförerna ska inte köra med överlast.

 

 

Bra arbetsmiljö

Hos de flesta företag och maskinentreprenörer så krävs det en bra arbetsmiljö, både i maskiner och utanför. Det är arbetsmiljölagen som säger att det ska bedrivas ett systematiskt miljöarbete och att i den verksamhet man bedriver så ska den finnas med som en naturlig del.

traktor

Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och kan dela uppgifterna bland ledning och personal, men i slutändan är det dock arbetsgivaren som har det fulla ansvaret. Tillsammans så skapas en bra arbetsmiljö så att alla trivs och får en arbetsplats där man känner sig delaktig i och en arbetsmiljö som fungerar för alla.

Hur en arbetsmiljö ser ut är ju från företag till företag och arbetar man inom byggbranschen så ser det annorlunda ut mot för att sitta på ett kontor i innerstan, men arbetsmiljön är lika viktig för båda parter. För ett byggföretag så gäller det att se till att miljön är sådan att ingen kan komma till skada på grund av slarv eller olycka, det gäller att förebygga så att inget händer. Baracker och bodar ska vara i ett skick så att arbetarna trivs och kan byta om och äta sin lunch i dessa.

Sitter man i en maskin hela dagarna så krävs det att den miljön är den bästa möjliga, många saker går att påverka själv. Det finns bra information på nätet för dig som maskinförare. Genom att begränsa tiden man sitter i sin maskin, pauser är viktiga och genom att variera stillasittande i maskinen med annat arbete gör att kroppen får använda andra muskler och delar. Se till att det är en bra stol som skyddar mot vibrationer och dämpar bra. När det är rast så knalla bort till baracken eller boden och ta en kopp kaffe och vila från din maskin.

Ombyggnationer av verkstadslokaler

Om företaget växer så kanske det leder till att ni blir trångbodda, det verkstadslokaler som ni använder har inte hängt med utvecklingen och de garage ni använder för er maskiner är inte anpassade för den maskinpark ni besitter idag, då kan det vara läge för att antingen söka er nya lokaler eller bygga ut befintlig.

workshop

Det kan vara svårt att hitta något som passar er verksamhet och rent ekonomiskt kan det vara bättre att riva hela eller delar av det ni har idag och bygga nytt. Vid rivning av befintliga lokaler så kommer det som oftast att man måste sanera den plats som en verkstad eller garage befunnit sig på, här kommer RGS90 in som en pålitlig partner vid sanering. Med en unik erfarenhet och hantering av föroreningar och annat material så kan företaget analysera och ta han om avfall från er arbetsplats till egna anläggningar och sortera och behandla materialet på rätt sätt.

På så sätt så får ni ett väl sanerat område där ny- eller ombyggnation kan påbörjas utan några funderingar kring föroreningar eller annat som kan uppdagas i ett senare skede. Man behöver inte fundera på detta utan meddela entreprenören som har tagit på sig arbetet att detta är åtgärdat och bygget kan påbörjas. Att bygga nytt eller att bygga om kräver en hel del planering, framförallt för att den egna verksamheten ska kunna flyta på utan störas allt för mycket under byggtiden. Se till så att den dagliga verksamheten går som vanligt och inkomsterna inte minskar under byggtiden.

Försäkra stora maskiner och fordon

Vi är ju vana vid många olika typer av försäkringar idag. Vi försäkrar oss själva, våra hem, bilar, husdjur, värdesaker, och mycket annat. Så det är ju knappast förvånande att stora maskiner och fordon försäkras på ett sätt eller annat.

maskin_420743650

Rent allmänt kan man hitta väldigt mycket användbar information om försäkringar på nätet idag, och är man ute efter att få mest värde för sina pengar kan det helt klart vara värt att söka runt lite innan man gör sitt val.

Det finns flera försäkringsbolag som samarbetar med branscher som maskinentreprenörer och förstår hur dyra och viktiga deras utrustning är. Det finns en hel del man kan försäkra för. Trafikförsäkring är så klart givet och krävs oavsett om man aldrig tekniskt sett inte kör maskinen i trafiken utan endast fraktar den. Men detta är långt från heltäckande och en omfattande försäkring kan även gälla för saker som:

  • Stöld och inbrott
  • Skadegörelse
  • Brand
  • Rättskydd
  • Krishjälp
  • Oljeskada
  • Resgods
  • Vagnskada

Chansen finns även att man kan för ett bättre pris om man samtidigt är medlem i exempelvis Sveriges Åkeriföretag eller Maskinentreprenörerna. Detta beror dock helt och hållet på vilket försäkringsbolag man väljer att använda sig av; somliga har samarbeten och avtal med dessa och andra har det inte.

Det finns även möjligheten att komplettera försäkringen av maskinen eller fordonet med relaterade försäkringar som ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, merkostnadsförsäkring och liknande. Detta ger ett bättre skydd i allehanda situationer och kan bespara ägaren av maskinen eller fordonet stora summor pengar vid olyckshändelser eller annat.

I grund och botten är det ju bara logiskt och ansvarsfullt att försäkra något som inte bara kostar väldigt mycket att införskaffa utan även kan orsaka stora skador om något går snett eller används felaktigt.

Ny skogsmaskin – en lönsam investering

Skogsmaskiner utsätts dagligen för enorma påfrestningar och måste som all annan utrustning ersättas efter en viss tid. Att ha en skogsmaskin som inte fungerar till 100 % eller som står still i perioder är något som kan kosta företag en hel del, särskilt när anställdas löner ska betalas.

skogsmaskin

Att köpa en ny skogsmaskin är en stor och viktig investering, men det är en investering som lönar sig i längden. Nya skogsmaskiner är idag mycket effektiva och innebär en mängd olika fördelar som kommer att gynna företagets utveckling positivt.

Ökad produktivitet

Nya skogsmaskiner innebär ny teknik. Komatsu är en av de företag som ligger i framkant av den nya utvecklingen och erbjuder ett nytt hydraulsystem. Systemet har 3 pumpar, vilket gör att maskinernas bränsleförbrukning minskar och att produktiviteten i sin tur ökar.

Förbättrad arbetsmiljö

Nya skogsmaskiner har ofta en bättre arbetsmiljö för föraren. Hytten kan till exempel anpassas efter varje person och erbjuder god sikt åt alla håll. Detta gör att arbetet blir både enklare och effektivare.

God Service

Service och planerat underhåll av skogsmaskiner är otroligt viktigt för att maskinerna ska fungera bra. Med god service kommer även en vetskap att företagets investering är i trygga händer. Komatsu är en av de företag som satsar på en nära relation till sina kunder. Deras mekaniker erbjuder bra support och finns där när det behövs. De är flexibla och jobbar med sina kunder, oavsett om det gäller specialkompetens, reservdelar eller planerat underhåll.

Längre livslängd

Nya skogsmaskiner håller längre än de äldre modellerna. Detta gör att du får en större nytta av din investering. Förr i tiden var det ganska vanligt att maskinerna åkte in på reparation för svetsning av ramar och midjor, men denna typ av service har i större grad minskat med de nya hållbara modellerna.

Miljövänligare

Nya skogsmaskiner är bättre för miljön. De innehåller förbättrade motorer som inte förbrukar lika mycket bränsle, vilket även effektiviserar deras produktion.

Att behöva hjälp med små eller stora projekt

Det finns en hel del man kan göra på och kring huset som kräver antingen expertis eller utrustning man helt enkelt inte har. Detta kan röra sig från allt till installation av nya fönster till dränering av husgrunden. Och innan man tacklar ett projekt är det alltid viktigt att titta på de steg som måste göras och bekräfta i förväg om detta är något man kan tackla själv eller inte.

grävare_281752034

När det kommer till utrustningen är det ju ofta ganska lätt att inse när man behöver anlita någon som har tillgång till dessa verktyg eller maskiner. Alternativet är ju såklart att hyra bara verktyget eller maskinen man behöver, men det är ju inte alla maskiner man faktiskt får hantera själv. I dessa tillfällen är det alltid bättre att kontakta någon som har detta som yrke.

Det här med expertisen är ju något man alltid måste vara lite mer noga med. Det är ju tyvärr lätt hänt att man överskattar sin egen förmåga att utföra ett arbete, något som kan skapa ytterligare problem och i slutändan höja kostnaden av projektet om man har otur. Det bästa är ju om man har tidigare erfarenhet med projektet man tar sig an eller åtminstone ett liknande. Har man tidigare gjort något liknande är det ändå viktigt att ta reda på skillnaderna mellan dessa och bedöma om detta försvårar projektet så pass mycket att man kommer att behöva hjälp.

Oavsett hur händig man anser sig vara är detta inget tillfälle att vara kaxig och tänka sig “hur svårt kan det egentligen vara?” Det är viktigt att man kan sätta sitt ego åt sidan och ta hjälp av experter när man är osäker på att man kommer att kunna göra alla moment till den grad som behövs.

En viktig sak man alltid måste tänka på är när det kommer till elinstallation är det väldigt tydligt vad man faktiskt får och inte får göra. Allt detta kan man läsa om på elsäkerhetsverket.se.

Slamsugning

Slamsugen är ett verktyg som kan användas vid många olika typer av tillfällen. Vanligast för gemene man är dock antagligen tömning av olika typer av brunnar. Det kan till exempel handla om en enkammarbrunn vid en byggnad som ej är ansluten till avloppsnätet eller dagvattenbrunnar som samlar regnvatten.

Utöver detta används slambilar även för att tömma fettavskiljare som används vid till exempel restauranger eller storkök där det finns risk för att mycket fett letar sig ner i avloppet. Även i verkstäder brukar det finnas så kallade oljeavskiljare som även de töms med slambil.

Det hela fungerar så att man rullar ut och placerar en lång slang ner i det som skall sugas upp. En pump sätts sedan igång i bilen och allt sugs sedan upp i slambilens tank. För att arbeta med slamsugning krävs det först och främst att man har lastbilskörkort för att få köra bilarna. Träning för den specifika bilen fås ofta på jobbet.

Då slamsugning kräver en stor slamsugarbil är det vanligtvis något man anlitar tredje part för. Då är man säker på att få med all kompetens och utrustning som behövs.

Andra liknande tjänster

När man behöver suga upp torrt material så kan man ta hjälp av en torrsugare. Dessa passar bra om man behöver förflytta stora mängder grus, sten eller träspån. De är extra praktiska när det som behöver tömmas befinner sig på svåråtkomliga ställen där man till exempel inte kommer in med en grävmaskin. Det kan handla om trådgårdar man inte vill förstöra eller i krypgrunden eller bjälklaget på ett hus.

Det kan även vara bra att veta att det trots namnet torrsug även klarar av att suga upp och frakta fuktiga eller blöta material. Torrsugen kan även användas till att blåsa om det behovet skulle finnas.

 

Maskinentreprenad – markarbeten med maskiner

Maskinentreprenad omfattar i princip alla markarbeten du gör med maskiner, ofta med grävmaskin och hjullastare, men specialiserade maskiner finns för flera områden.

Maskinentrepenadsföretag är lite av alltialloföretag. De kan kontaktas vid många olika sortens arbeten. Med hjälp av grävmaskin utförs grävning för husgrund och för att förbereda för grundisolering. Eventuell fyllning transporteras till bygget med lastbil och jämnas ut med t ex hjullastare.

Andra vanliga uppgifter är grävning för VA-arbeten, kommunala och enskilda avlopp, fjärrvärme/kyla, dränering. Allt vanligare på senare år är även grävning för fiberkabel, vilket gjort att en del entreprenadföretag specialiserat sig inom det.

Maskinentreprenad behövs också vid planering av tomter, vid plattsättning och byggnation av murar. Vid sprängning finns ofta maskiner med för att lägga ut och ta bort de tunga, dämpande sprängmattorna. Mycket av verksamheten innefattar att skydda mot och leda bort regn- och grundvatten, exempelvis dikesgrävning och rensning, montering av vägtrummor eller olika former av dräneringsarbeten.

Vid byggen av fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar är alltid maskinentreprenad inblandad, både för grävning, rörarbeten och markplanering.

Vintertid är många arbeten svåra eller omöjliga att utföra, då är istället många sysselsatta med snöröjning, både för allmänna vägar och på privat mark.

Inom skogsnäringen arbetar speciella maskiner såsom skördare och skotare. Tidigare har skogsmaskinförarna själva transporterat mellan avverkningsplatserna, men på senare år har maskinentreprenadföretag införskaffat lastbilar som är specialbyggda för skogsmaskiner och erbjuder sig att flytta skogsmaskinerna. Det gör att skogsarbetarna slipper en stor investering samtidigt som jobb skapas för de chaufförer som på heltid flyttar runt skördare och skotare.

Det finns oräkneliga exempel att räkna upp, men det går också att göra en enkel sammanfattning:

På alla ställen där något byggs, ska grävas eller flyttas så finner du ett företag som arbetar med maskinentreprenad.

Maskiner som arbetsredskap

Maskiner finns som alla vet i en rad olika utformningar och storlekar. Från små köksmaskiner, som till exempel en elvisp, till jättelika maskiner som lyftkranar och liknande. Just vilken typ av olika maskiner som används som arbetsredskap är något vi tänkte titta lite närmare på här nedan.

1047340_33593290-tractor-2

Traktorer

Traktorer är en riktig klassiker när det kommer till maskinära arbetsredskap. Traktorer går att använda till mycket, framför allt inom jordbruket som nog är det användningsområde som de flesta förknippar med just traktorer.

Skogsmaskiner

Även om man kanske inte tänker på det så ofta så används faktiskt också en hel del maskiner i skogen. På grund av en ibland tuff terräng och även på grund av det arbete de skall utföra krävs att skogsmaskiner är rejäla och stabila och klarar av tunga lyft.

Maskiner inom industrin

Även inom industrin finns förstås en hel del maskiner och då är det kanske inte i första hand maskiner på hjul man talar utan snarare maskiner som producerar något. Den kanske mest klassiska av alla maskiner inom industrin är förstås löpande bandet med alla dess varianter som har över 100 år på nacken.

Utbildning till maskinförare

Funderar du på vad du ska bli när du blir stor? Eller du kanske redan är vuxen och vill ändra yrkesval då kanske maskinförare är något som skulle passa dig. Det finns flera inriktningar att välja om du ska bli maskinförare.

Många maskiner kanske inte det behövs någon utbildning för att få köra, medans med andra maskiner så är det ett krav att ett förarbevis behövs för att handa och köra den maskinen. Truck är ett sådant fordon som det kan behövas ett förarbevis på om du ska jobba som truckförare. Det finns många bra utbildningar och kurser att hitta på nätet så det är bara att ta en funderare på vilken maskin du vill börja att jobba med. Att ha ett intyg på genomförd utbildning eller kurs kan hjälpa dig när du söker jobb som just maskinförare.

Det är alltid bra att utbilda sig och fördjupa sina kunskaper inom något område och är det så att den maskin du ska jobba eller vill jobba med kräver någon form av intyg eller körkort så får du boka en kurs eller utbildning för just den maskinen. Om man söker jobb så enligt Arbetsförmedlingen ser det ut som att gruvindustrin är den som behöver mest maskinförare, här hittar du alla lediga jobb just nu som maskinförare. Om du söker något utav de utannonserade jobben så önskar vi dig lycka till både med kurserna och jobbsökandet.