Stora och små maskiner

Olika typer av maskiner finns det som bekant gott om, såväl stora som små. Det man nog i första hand tänker på när man hör ordet maskin är till exempel traktorer, hjullastare, grävmaskiner eller lyftkranar. Dock finns det även mindre maskiner som till exempel gräsklippare, svetsar eller varför inte borrmaskiner.

Dumper

Stora maskiner, som till exempel traktorer, lastare och truckar används inom en rad olika områden och på många arbetsplatser. Vid bland annat olika typer av industrier, i verkstäder samt i hamnar är stora maskiner vanligt förekommande. Även på byggarbetsplatser är stora maskiner något som används frekvent.

Små maskiner är något som också ofta används inom tidigare nämnda områden, men som också används i hemmet, som till exempel gräsklippare, borrmaskiner och skruvdragare. En annan typ av maskiner som också ofta finns i ett hem är tvättmaskin respektive diskmaskin.