Hög tid att renovera fastighetens tak

Är det högtid att renovera taket på fastigheten, ditt privata tak eller ett flerbostadshus? Men kanske vet du inte riktigt hur du ska gå till väga eller vad du behöver tänka på. Vi ska därför i detta blogginlägg kortfattat guida och hjälpa dig till att enklare kunna ta beslut om renoveringen av taket. Även om inga stora maskiner är nödvändiga.

Viktiga saker att tänka på

Den yttre skyddande delen på ditt tak kallas klimatskal. Det som står emot alla väder är fasad, fönster och sist men inte minst taket. Ett tak håller länge om det blir lagt på rätt sätt, samt att du även underhåller det på korrekt sätt. Innan du kontaktar en aktör för att få ditt tak renoverat kan du hjälpa till genom att säkerhetskälla arbetsplatsen arbetarna kommer finna sig på. Eftersom det är ditt ansvar som fastighetsskötare behöver du därför uppdatera dig om säkerhetsföreskrifterna gällande takbytet.

Professionell aktör

När du bestämt dig för att anlita experter vid takrenovering bör du tänka på en del punkter. För det första hur professionellt intryck du får av hemsidan du möts av. Därefter hur bred deras kompetens är, samt hur god kundkontakt de har från första kontakt till utförande. Det ska vara enkelt att lokalisera tidigare referenser vilket ofta kan bli avgörande för ditt val.

Hjälp med olika grova arbeten i betong

Oavsett om du är privatperson, driver företag eller till och med om du jobbar i byggbranschen. Ja, alla kan behöva hjälp med grova jobb. Ett av de grova jobben är arbeten i betong. Det kan vara allt från rivning och håltagning till att gjuta fundament eller forsla bort betongmassor.

De gånger du behöver hjälp inom det området eller med rivning och sanering, läs mer på nätet och uppta en kontakt. På så sätt kan du direkt få den hjälp du behöver. Här finns alla de olika certifikat och den erfarenhet du behöver för ett perfekt resultat.

Utrustning för att jobba med betong

För det första är betongarbeten något som faller under tunga och grova jobb. När du vill ha bästa resultat kräver det att du har tillgång till alla de större maskiner du behöver. För det andra måste det också finnas kunskapsmässig utrustning.

I det fallet menar vi att du alltid ska arbeta med och anlita de som har den utbildning och erfarenhet som jobbet kräver. Speciellt viktigt är det när du jobbar med tunga produkter med hänsyn till medföljande risker. Med rätt personer på rätt platser sker färre olyckor. Sist men inte minst kommer också arbetet bli effektivare.

Större renovering

Större renoveringar, som till exempel stambyte, fasadrenovering eller takarbeten, är både tidskrävande och resurskrävande. Fastighetsägaren vill att det ska gå snabbt, vara billigt och ge ett bra resultat, eller hur? Helst skulle du vara insatt i allt själv! När det gäller större renoveringar i fastigheter, är faktiskt valet av experthjälp det viktigaste beslutet du fattar.

Innan renoveringen

Fuskbyggen? Konkurser? Ansvarsfrågor? Konsumentverket ger stöd, men bara guiden till dig som ska anlita bygghantverkare är 24 sidor lång. Överväldigande! Konsultera en pålitlig entreprenör tidigt. Du kan till exempel direkt få experthjälp med stambyte och många erbjuder en första konsultation gratis.

Under renoveringen

Under renoveringen vill du övervaka att allt går rätt till och att gällande avtal följs. Samtidigt behöver du kanske bo någon annanstans. Senast i det här skedet inser du att du sover gott om nätterna, då du valt en pålitlig entreprenör. Du ska kunna ställa frågor under hela renoveringsskedet. Du ska också känna dig delaktig i eventuella små beslut som fattas på vägen.

Efter renoveringen

Resultatet ska besiktas och du ska vara nöjd. Byggfirman bör fortfarande vara tillgänglig. Du ska kunna ställa frågor när som helst och känna att entreprenören tar sitt ansvar för utfört arbete. Sammanfattningsvis kan vi säga att alla större fastighetsrenoveringar ska bygga på pålitlig experthjälp.

Ta hjälp vid stambytet

Har man en hel del arbete som ska genomföras på ett hus eller fastigheter så försöker man effektivisera och göra arbetet så priseffektivt som möjligt. Det kan medföra att du som fastighetsägare kanske gör en stor del av arbetena själv. Det kan fungera, när det kommer till renovering och ytskiktet. Men det är viktigt att veta vad man behöver ha rätt behörighet och utbildning till.

Stambyte – ta hjälp

Att genomföra ett stambyte är en hel del arbete. Därför är det ett hett tips att ta hjälp från ett företag som verkligen vet vad de gör. Här hittar du ett företag som vet exakt vad som ska göras vid ett stambyte. Dessutom ska inte vem som helst genomföra stambytet. Så se till att ta hjälp vid arbetet istället så du kan fokusera på andra delar av din renovering eller ditt fastighetsägande.

Renovera i steg

När du renoverar är det ett bra tips att renovera i steg, och dela dessutom upp dessa steg. Det gör att du kan hela tiden se framsteg i ditt arbete och det blir tydligt vad du har gjort och vad du ska göra. Det kommer göra ditt arbete mer effektivt och förenkla det dokumentationsjobb som du bör göra under hela processen!

Säkerheten på arbetsplatser

Olika arbetsplatser kräver lite olika säkerhetstänk. Men oavsett så är säkerheten viktig och inget som man bara kan strunta i. På byggarbetsplatser så behövs det en medvetenhet om de risker som kan komma att uppstå. Som byggarbetare så gäller att få adekvat utbildning med de risker som finns på olika arbetsplatser. Att öka medvetenheten kan göra att riskerna för olyckor minskar.

Byggställning

Det är viktigt att alla inblandade företag på en byggarbetsplats är involverade i arbetsplatsens skyddsarbete. Oavsett inom vad man arbetar så ska säkerheten gå först. Det är därför viktigt att anlita auktoriserade företag för byggställningar som arbetar med säkra och flexibla lösningar för olika typer av ställningar. Men även andra företag som ska vara på en byggarbetsplats bör ha kunskap om säkerheten. Som byggledare så gäller det att alla som vistas på en byggarbetsplats har kunskap och är medvetna om de faror som kan förekomma.

Vikten att uppdatera sina kunskaper om säkerheten på en arbetsplats går inte nog att påvisa. Även om man har flera års erfarenhet så är det slarv som kan skapa en del olyckor. Ta inget för givet utan säkerställ alltid att det är säkert innan arbetet utförs. Även om man säkrar upp med fallskydd och liknande så gäller det att alla som befinner sig på en byggarbetsplats har medvetande om de risker som finns och det sker utbildningar regelbundet bland byggföretagen som man som arbetare ska gå.

Det är viktigt att man diskuterar på en arbetsplats om det arbete som ska utföras. Man ska som arbetare inte vara osäker på vad som kommer att ske under arbetsdagen. Som arbetsledare så gäller det att få ut information till alla och att de gör sitt jobb på ett säkert och tillfredsställande sätt. Det ska finnas utrustning som är lämplig för de uppgifter som ska utföras. Alla maskiner, byggställningar och annat som används ska på ett säkert sätt göra så att arbetet kan utföra på bästa och säkraste sättet.

Ett mer miljövänlig arbetssätt

Miljömedvetenhet bland företag och företagare har växt ordentligt under förhållandevis kort tid. Det vore ju trevligt att säga att alla på eget bevåg kommit till slutsatsen att miljön är något vi måste värna om. Dock kommer en hel del som ett resultat av lagar och reglering inom alla möjliga delar av samhället idag. Och medan många företag har varit tvungen att förändra sina arbetssätt är det klart och tydligt att det är för allas vårt bästa.

En av de allra största frågorna idag är den om utsläpp. Detta blir ju visserligen väldigt många olika frågor när man försöker gå ned på djupet av ämnet. Reglering av utsläpp är inte på något sätt ett resultat av den nyare vågen av miljömedvetenhet utan något som granskats en bra tid tillbaka. Och medan det fortfarande finns mycket som kan förbättras har vi här i Sverige bland annat sett en minskning med 26 % när det just kommer till klimatpåverkande utsläpp från 1990 till 2017, enligt uppgifter från Naturvårdsverket.

Många företag och industrier har varit tvungen att förändra inte bara sitt arbetssätt utan även sin utrustning för att kunna klara av de gränsvärden som de förväntas hålla sig under. Detta har sällan varit enkelt eller billigt men ett viktigt jobb som måste göras. Företag som bland annat RecondConcept har spelat en viktig roll i detta arbete genom att säkerställa god och miljövänlig utrustning. Livscykeln av alla delar är något som måste uppmärksammas och hållas under uppsikt för att kunna visa på att vi fortfarande går framåt och inte bara skapar nya problem i framtiden.

Med de miljökrav som idag ställs på företag har det också blivit allt mer viktigt att man kan visa upp en bra miljöpolicy. Detta kan vara en faktor i huruvida man kan sälja sin tjänst till kunder, andra företag eller till och med statliga organ. Att göra det själv utan den nödvändiga expertisen kan dock vara en stor utmaning. För mer information om detta kan man vända sig till Ansvarsfullt.se.

Tillsammans med en miljöpolicy kan man även utforma en hållbarhetspolicy. För att denna ska vara effektiv gäller det att den är tydlig, inkluderar strategiska mål och relateras direkt till företagets affärsområden. Skriv den så att det framgår vilka roller i företaget som påverkas och på vilket sätt. Punkter som är viktiga att hålla i åtanke vid en hållbarhetspolicy är som följer:

  • Hur företaget kan bidra positivt till samhället
  • Hur miljöpåverkas ska både förebyggas och minskas
  • Hur man följer de krav som lagen stället på företag
  • Hur man kan arbeta för att ständigt förbättra hållbarheten i olika skeden.
  • Garanti på att policyn inte bara kommer att implementeras utan även kommuniceras genom företagets arbeten.

Hyra eller köpa maskiner

Att hyra eller köpa maskiner är en fråga man kan ställa sig som företagare. Många gånger så kan regeln vara att om man inte använder maskinen allt för ofta så kan det vara mer ekonomiskt att hyra den. Ju mer man använder den så kan det vara värt att köpa den.

Hyra maskiner

Att hyra maskiner har en stor fördel att man använder den bara under den tid som behövs för att sedan lämna tillbaka den till uthyraren. Det behöves inget underhåll eller andra utgifter för att hålla maskinen i ett gott skick. Det finns gott om ställen där du kan hyra de maskiner som företaget är i behov av. För det mesta så går det att hyra under kortare och längre perioder beroende på vilket behov som finns för maskinen i fråga. Det mesta finns för uthyrning från exempelvis företaget Rondellen Maskin. Grävmaskiner till ställning och staket.

Köpa maskiner

Har man användning för en maskin ofta så kan det helt klart vara en fördel att köpa in denna maskin, vad det än må vara. En maskin som används i företaget kommer tillslut att ha betalat sig själv med det arbete den kan utföra. Det gäller att man använder rätt maskin till rätt arbete och se till att ta betalt för det arbete som utförs, en maskin som står stilla kostar bara pengar så den måste få jobba så mycket som den bara kan. Man bör tänka på att de maskiner som köps in också behöver underhåll och detta ska räknas in i de kostnader som man har för sin maskinpark.

Ändamålsenliga lokaler

Är det dags att bygga ut garaget och verkstaden? För många entreprenadfirmor så är detta något av det viktigaste man har i företaget. Ändamålsenliga lokaler. Att ha ett bra garage där man kan förvara sina stora maskiner och en verkstad där man kan fixa det som gått fel och åtgärda med bra verktyg och annat som är nödvändigt.

Att bygga nytt eller till innebär en stor förändring för företaget och det gäller att planera detta noga. Det ska eventuellt ansökas om bygglov för en eventuell tillbyggnad och kostnadsberäkning ska göras för att se hur mycket det hela kommer att kosta. Det finns kostnadseffektiva sätt att bygga på, genom att använda sig av bärande profilerade takplåtar så kan man sänka kostnaderna på takkonstruktionen på den tillbyggnad man önska göra. Det gäller att hitta smarta lösningar för det bygge man ska göra.

Finns kompetensen inom företaget så kanske man kan nyttja den för att komma billigare undan. Vissa detaljer i ett bygge är man tvungen att anlita kompetenta företag för att det ska ordentligt utfört. Elektricitet är en av dessa som man inte kan göra om man inte har rätt utbildning. Mycket annat kan man fixa med själv och om det inte stör den övriga verksamheten så kan den som kan möjligheten till att bygga det som behöver byggas. Nyttja de maskiner som finns på företaget för schaktning och iordningställande av en grund borde kunna fixas själv.

Anpassa dina lokaler

Som företagare så kan man allt eftersom man upptäcker saker anpassa lokalerna så att de blir enklare att arbeta i. Det kanske finns anställda med särskilda behov som gör att det måste anpassas eller enbart för att säkra upp och göra arbetet mer effektivt.

Det kan vara allt från att underlätta vid hanteringen av tunga produkter till att minimera riskerna för att skada sig. En sak kan vara att öppna dörren med en armbågskontakt som underlättar för de som arbetar i en lagerlokal eller liknande. Allt som kan göra det enklare i arbetet ska vara välkommet, mycket är ju en fråga om kostnader men om man tänker på hur många gånger man går in och ut genom en dörr så kanske man tjänar på att sätta in en automatisk dörröppnare.

Varje företag har till uppgift att följa och skapa ett systematiskt miljöarbete, det finns föreskrifter för hur detta ska följas och genom att förebygga så att olyckor och ohälsa uppstår så förbättras arbetsmiljön hos företagen. Arbetsmiljölagen säger om systematiskt miljöarbete följande;

”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”

Det är arbetsgivaren som har det slutliga ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetet med miljön ska bedrivas systematiskt. Det finns tre delar i det hela som är centrala och det är att undersöka, genomför  och att följa upp.

Bygga ett hus från grunden

Vissa drömmer om att bygga sitt eget hus. Det är faktiskt en dröm som kan slå in. Om du är händig, eller känner någon som är det, kan du välja att helt eller delvis bygga ditt hus själv från grunden. Först behöver du dock såklart en tomt och bygglov. Själva planeringsstadiet tar ofta längre tid än vad man kanske tror.

bygga_hus_56787247

Att tänka på när du bygger ett hus

Som de flesta förstår är det ett stort projekt att bygga ett hus från grunden. Mycket behöver ses över och planeras innan du kan sätta igång. Det är viktigt att göra en budget, att läsa på om bygglov och försäkringar samt att räkna med oförutsedda kostnader som kan tillkomma. En stor del av byggandet handlar alltså om planering. När detta väl är avklarat behöver du införskaffa alla de material som du behöver. Här bör du tänka noggrannhet. Införskaffa högkvalitativt material, och slarva inte med detaljerna. Profillagret.se har ett stort sortiment och du kan hitta mycket av det material du behöver där. Viktigt att tänka på är till exempel följande: ljudisolering, golv och gummimattor, borst- och kantlister samt värmeisolering. Om du bortser från någon detalj kan det resultera i ett hus som du inte själv vill bo i, så var noggrann med materialvalet.

Hur mycket kostar det att bygga ett hus?

Det går inte att ge ett rakt svar på vad det kostar att bygga ett hus, då många faktorer spelar in. Husets slutliga pris beror dessutom på bland annat var i landet du bygger huset, tomtpriset, valet av material och konstruktion. Om huset är arkitektritat kommer priset att stiga, liksom om huset har många vinklar och vrår. Generellt sett kan man också säga att hus där konstruktion kommer före design är något billigare att bygga.