Behovet av verktyg och maskiner

Som entreprenör inom maskin så har man ständigt behov av verktyg och maskiner då det krånglar med de egna maskiner som man har. Att en stor maskin står stilla kostar pengar och det gäller att man får igång dessa så fort som möjligt så det kan dra in pengar till företaget.

Det gäller att hitta en leverantör av de behov man har som maskinentreprenör. Industrigiganten är en av de som vi kan tipsa om. Det utbud som finns kan tillfredsställa era behov. Allt från arbetshandskar till skärande verktyg. Det kan finnas en fördel att kolla upp förråden vad som finns hemma och göra sin beställning utifrån detta. När man väl behöver ett verktyg eller maskin så ska detta finnas tillgängligt. Det går inte att sitta och vänta på en leverans utan man vill gärna påbörja reparationen på den maskin som krånglar.

Se till så att någon får ansvaret för de förråd som företaget har. Gör regelbundna inventeringar för att hålla koll på vad som kan behövas beställa. Det går också att skapa ett system där man noterar vad som plockas ut så man vet hur man ligger till på just den produkten. Börjar det minska så kanske det är dags att göra en beställning från Industrigiganten. Om det är något som ni undrar över så tveka inte att kontakta deras kundtjänst som har öppettiderna 09:00-17:00, i annat fall så kan det skickas epost.

Att serva bilen själv

Alla bilar behöver service efter ett anta mil på vägarna. Hur ofta som det behövs beror lite på hur mycket som körs. En bil som ofta är ute efter vägarna behöver service oftare mot för en bil som går färre mil per år. Det går alltså inte att säga att man ska serva bilen varje år vid en viss tidpunkt. De flesta bilmodeller rekommenderar i servicehäftet när man ska serva sin bil.

Nya bilar så ingår det oftast nybilsservice och du behöver bara lämna in bilen på en märkesverkstad för att få saker och ting åtgärdade. Köper man en begagnad bil så kan denna garanti ha utgått och man själv får se till att antingen serva bilen själv eller lämna in den på verkstad. Att byta olja är inte allt för krångligt och detta kan de flesta själva åtgärda. Se till att skaffa dig en bok om just din bilmodell och där få information om hur du går till väga.

Nätet är också en bra källa till information om hur man byter olja på din bilmodell eller annat som behöver åtgärdas. En bil som gått mycket och som körs mycket behöver självklart mer omsorg än en nyare bil som körs lite. Ta för vana att varje gång du tankar kolla upp hur det ser ut med oljemängd och kvalitén på oljan. Kolla också kylarvätskan spolarvätska och annat som kanske behöver fyllas på innan du ger dig ut på vägarna. Även lufttrycket i dina däck kan vara bra att kontrollera med jämna mellanrum. Rätt lufttryck i däcken kan påverka din bränsleförbrukning.

Spolbilar

Vi har tidigare nämnt slamsugning och torrsugning men det finns även en form av spolbilar som utför stamspolningar både för större och mindre uppdrag där det behövs en riktig avloppsrensning.

kok_avlopp_

När det blir stopp i avloppet i villan, på företaget eller i din hyresfastighet så kan det vara dags att göra en så kallad stamspolning för att spola rent alla rören i fastigheten. Detta räcker många gånger till för att lösa problemet med dålig avrinning då man spolar hett vatten med ett högt tryck via en spolbil.

Man kan förebygga problemet och spola sina rör regelbundet om man har problem med sina avlopp och hör man att det kluckar från duschen eller avloppet så är det definitivt dags att göra något åt det innan det blir stopp helt. Tvålrester, hudavlagringar och matfett är några av de produkter som täpper igen rören allt eftersom och kan orsaka dåligare avrinning och senare stopp.

Har man fastigheter med hyreslägenheter så kan det vara en bra idé att lägga in en underhållsplan. Det är bra att  löpande spola ur och rensa avloppet för att undvika stopp och framför allt vattenskador samtidigt som man hela tiden håller sina rör och stammar fräscha.

 

Hur du lägger marksten

Att lägga marksten är ett smidigt och relativt enkelt sätt att piffa upp din bostad och trädgård. Det är trevligt och fint på sommaren och medför även praktiska fördelar. marksten Det är lätt att förutsätta att du behöver hjälp av ett proffs för att lägga marksten då du vill ha ett snyggt resultat. Men detta stämmer inte alls, det går alldeles utmärkt att anordna själv så länge du vet hur du gör. Till att börja med bör du införskaffa dig den sten du vill använda dig av. Det finns många olika alternativ att välja mellan när du ska lägga marksten. Därefter bör du mäta ut och markera den yta som ska stenläggas.

Stenbeläggningar bör i regel ha en lutning på cirka 2 cm per meter vilket du måste ha i åtanke innan urgrävning. Påbörja urgrävning om 25 – 35 cm, beroende på om det gäller en garageuppfart som kommer belastas av fordon eller ej. Nu har du gjort utrymme för ett dränerande bärlager. Placera en fiberduk i botten av denna urgrävning och häll på ett lager av samkross som har en kornstorlek mellan 0 – 18 mm vid normal belastning. Det du behöver göra nu är att packa lagret väl med en så kallad vibratorplatta. Placera därefter ett lager sättsand. Packa återigen ytan med hjälp av vibratorplattan.

Efter detta kan du börja placera stenarna enligt önskat mönster på området. Se till att använda ett vattenpass för att kontrollera att lutningen stämmer. Placera stenarna med cirka 3 mm mellanrum. När du har placerat stenar på den huvudsakliga ytan och dess centrum kan du börja kapa stenar för anpassning mot kanterna. Använd vinkelslip och kapskiva eller bryt stenarna med en stenklipp. När du har placerat alla stenar utefter tycke och smak ska du återigen lägga fogsand (samkross). Sopa den över hela ytan för att fylla mellanrummen mellan stenarna. Om du vill säkerställa en lång livslängd ska du repetera processen med fogsanden 1 – 2 gånger per år.

Ny skogsmaskin – en lönsam investering

Skogsmaskiner utsätts dagligen för enorma påfrestningar och måste som all annan utrustning ersättas efter en viss tid. Att ha en skogsmaskin som inte fungerar till 100 % eller som står still i perioder är något som kan kosta företag en hel del, särskilt när anställdas löner ska betalas.skogsmaskinAtt köpa en ny skogsmaskin är en stor och viktig investering, men det är en investering som lönar sig i längden. Nya skogsmaskiner är idag mycket effektiva och innebär en mängd olika fördelar som kommer att gynna företagets utveckling positivt.

Ökad produktivitet

Nya skogsmaskiner innebär ny teknik. Komatsu är en av de företag som ligger i framkant av den nya utvecklingen och erbjuder ett nytt hydraulsystem. Systemet har 3 pumpar, vilket gör att maskinernas bränsleförbrukning minskar och att produktiviteten i sin tur ökar.

Förbättrad arbetsmiljö

Nya skogsmaskiner har ofta en bättre arbetsmiljö för föraren. Hytten kan till exempel anpassas efter varje person och erbjuder god sikt åt alla håll. Detta gör att arbetet blir både enklare och effektivare.

God Service

Service och planerat underhåll av skogsmaskiner är otroligt viktigt för att maskinerna ska fungera bra. Med god service kommer även en vetskap att företagets investering är i trygga händer. Komatsu är en av de företag som satsar på en nära relation till sina kunder. Deras mekaniker erbjuder bra support och finns där när det behövs. De är flexibla och jobbar med sina kunder, oavsett om det gäller specialkompetens, reservdelar eller planerat underhåll.

Längre livslängd

Nya skogsmaskiner håller längre än de äldre modellerna. Detta gör att du får en större nytta av din investering. Förr i tiden var det ganska vanligt att maskinerna åkte in på reparation för svetsning av ramar och midjor, men denna typ av service har i större grad minskat med de nya hållbara modellerna.

Miljövänligare

Nya skogsmaskiner är bättre för miljön. De innehåller förbättrade motorer som inte förbrukar lika mycket bränsle, vilket även effektiviserar deras produktion.

Slamsugning

Slamsugen är ett verktyg som kan användas vid många olika typer av tillfällen. Vanligast för gemene man är dock antagligen tömning av olika typer av brunnar. Det kan till exempel handla om en enkammarbrunn vid en byggnad som ej är ansluten till avloppsnätet eller dagvattenbrunnar som samlar regnvatten.Utöver detta används slambilar även för att tömma fettavskiljare som används vid till exempel restauranger eller storkök där det finns risk för att mycket fett letar sig ner i avloppet. Även i verkstäder brukar det finnas så kallade oljeavskiljare som även de töms med slambil.Det hela fungerar så att man rullar ut och placerar en lång slang ner i det som skall sugas upp. En pump sätts sedan igång i bilen och allt sugs sedan upp i slambilens tank. För att arbeta med slamsugning krävs det först och främst att man har lastbilskörkort för att få köra bilarna. Träning för den specifika bilen fås ofta på jobbet.Då slamsugning kräver en stor slamsugarbil är det vanligtvis något man anlitar tredje part för. Då är man säker på att få med all kompetens och utrustning som behövs.

Andra liknande tjänster

När man behöver suga upp torrt material så kan man ta hjälp av en torrsugare. Dessa passar bra om man behöver förflytta stora mängder grus, sten eller träspån. De är extra praktiska när det som behöver tömmas befinner sig på svåråtkomliga ställen där man till exempel inte kommer in med en grävmaskin. Det kan handla om trådgårdar man inte vill förstöra eller i krypgrunden eller bjälklaget på ett hus.Det kan även vara bra att veta att det trots namnet torrsug även klarar av att suga upp och frakta fuktiga eller blöta material. Torrsugen kan även användas till att blåsa om det behovet skulle finnas. 

Maskinentreprenad – markarbeten med maskiner

Maskinentreprenad omfattar i princip alla markarbeten du gör med maskiner, ofta med grävmaskin och hjullastare, men specialiserade maskiner finns för flera områden.Maskinentrepenadsföretag är lite av alltialloföretag. De kan kontaktas vid många olika sortens arbeten. Med hjälp av grävmaskin utförs grävning för husgrund och för att förbereda för grundisolering. Eventuell fyllning transporteras till bygget med lastbil och jämnas ut med t ex hjullastare.Andra vanliga uppgifter är grävning för VA-arbeten, kommunala och enskilda avlopp, fjärrvärme/kyla, dränering. Allt vanligare på senare år är även grävning för fiberkabel, vilket gjort att en del entreprenadföretag specialiserat sig inom det.Maskinentreprenad behövs också vid planering av tomter, vid plattsättning och byggnation av murar. Vid sprängning finns ofta maskiner med för att lägga ut och ta bort de tunga, dämpande sprängmattorna. Mycket av verksamheten innefattar att skydda mot och leda bort regn- och grundvatten, exempelvis dikesgrävning och rensning, montering av vägtrummor eller olika former av dräneringsarbeten.Vid byggen av fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar är alltid maskinentreprenad inblandad, både för grävning, rörarbeten och markplanering.Vintertid är många arbeten svåra eller omöjliga att utföra, då är istället många sysselsatta med snöröjning, både för allmänna vägar och på privat mark.Inom skogsnäringen arbetar speciella maskiner såsom skördare och skotare. Tidigare har skogsmaskinförarna själva transporterat mellan avverkningsplatserna, men på senare år har maskinentreprenadföretag införskaffat lastbilar som är specialbyggda för skogsmaskiner och erbjuder sig att flytta skogsmaskinerna. Det gör att skogsarbetarna slipper en stor investering samtidigt som jobb skapas för de chaufförer som på heltid flyttar runt skördare och skotare.Det finns oräkneliga exempel att räkna upp, men det går också att göra en enkel sammanfattning:På alla ställen där något byggs, ska grävas eller flyttas så finner du ett företag som arbetar med maskinentreprenad.

Rätt däck till bilen

En av de absolut viktigaste sakerna när det kommer till bilar är att man har rätt däck på hjulen. Här kommer några tips och råd när det kommer till däck och hur man gör för att de ska hålla längre.Först och främst är det viktigt att man har rätt så kallat mönsterdjup, något som dessutom är reglerat i lag. Under sommartid ska däcken ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm, dock är det rekommenderat med ett mönsterdjup på minst 3 mm för att få bra grepp i vägbanan.Mellan 1 december och 31 mars är det enligt lag obligatoriskt att ha vinterdäck om vinterväglag råder. Godkända vinterdäck skall vara märkta M+S, vilket står för ”mud and snow”, samt ha ett mönsterdjup på minst 3 mm, dock rekommenderas ett mönsterdjup på minst 5 mm för ett bra grepp på vägen.Förutom rätt mönsterdjup är det också viktigt att se till att man har rätt lufttryck i däcken eftersom detta påverkar dels körprestanda, dels bränsleförbrukning. Väljer man dessutom däck som är energieffektiva kan detta faktiskt minska bränsleförbrukningen med upp till 10 procent.Det kan också vara väl värt att tänka på vart man kör med sin bil eftersom underlaget påverkar hur däcken slits. Något som sliter lite extra på däcken är körning på grusväg. Ett tips om man bor på ett sådant sätt att man måste köra på grusväg kan vara att asfaltera vägen på egen hand, något som faktiskt är fullt möjligt.

Olja behövs till alla fordon

Oavsett om du har en personbil, lastbil, motorcykel, grävmaskin eller traktor behöver du då och då fylla på oljan.

Motoroljan har alltså inget med fordonets primära drivmedel att göra – du behöver dels tanka din maskin med bränsle för att driva motorn framåt, dels fylla på med motoroljan för att motorn ska fungera som den ska.

Oljans olika funktioner

Oljan har flera olika funktioner, där en av de viktigaste är att den låter motorn fungera på ett friktionsfritt sätt vilket gör att livslängden ökar. En annan viktig funktion som oljan fyller är att renar motorn och tar bort alla avfallsämnen som skapas av en förbränningsmotor. Det är anledningen till att oljan kan skifta ton och bli mörkare på grund av alla ämnen som har samlats i den. Därför bör du inte bara fylla på oljan när den är slut utan du kan också behöva byta den för att se till att oljan alltid är ny och fräsch. Med hjälp av en oljesticka kan du se hur mycket olja som är kvar – och de flesta bilar varnar dessutom med en signal på instrumentbrädan om oljan skulle behöva fyllas på.

Oljefilter behöver också bytas

Den oljan som är rätt för dig beror på vilken typ av fordon du har, så se till att hitta rätt. Om du vill ha ett stort utbud att välja på kan du kolla på Mekonline, där du hittar alla nödvändiga oljor. De har också oljefilter, vilket är en viktig detalj i en motor som inte får glömmas bort. Eftersom oljan samlar upp så mycket smuts och avfallsämnen krävs det att det finns en reningsprocess som plockar bort de partiklar i motoroljan som inte behövs. Det gör att ett oljefilter behöver bytas med jämna mellanrum eftersom det annars riskerar att bli alltför smutsigt.