Ett mer miljövänlig arbetssätt

Miljömedvetenhet bland företag och företagare har växt ordentligt under förhållandevis kort tid. Det vore ju trevligt att säga att alla på eget bevåg kommit till slutsatsen att miljön är något vi måste värna om. Dock kommer en hel del som ett resultat av lagar och reglering inom alla möjliga delar av samhället idag. Och medan många företag har varit tvungen att förändra sina arbetssätt är det klart och tydligt att det är för allas vårt bästa.

En av de allra största frågorna idag är den om utsläpp. Detta blir ju visserligen väldigt många olika frågor när man försöker gå ned på djupet av ämnet. Reglering av utsläpp är inte på något sätt ett resultat av den nyare vågen av miljömedvetenhet utan något som granskats en bra tid tillbaka. Och medan det fortfarande finns mycket som kan förbättras har vi här i Sverige bland annat sett en minskning med 26 % när det just kommer till klimatpåverkande utsläpp från 1990 till 2017, enligt uppgifter från Naturvårdsverket.

Många företag och industrier har varit tvungen att förändra inte bara sitt arbetssätt utan även sin utrustning för att kunna klara av de gränsvärden som de förväntas hålla sig under. Detta har sällan varit enkelt eller billigt men ett viktigt jobb som måste göras. Företag som bland annat RecondConcept har spelat en viktig roll i detta arbete genom att säkerställa god och miljövänlig utrustning. Livscykeln av alla delar är något som måste uppmärksammas och hållas under uppsikt för att kunna visa på att vi fortfarande går framåt och inte bara skapar nya problem i framtiden.

Med de miljökrav som idag ställs på företag har det också blivit allt mer viktigt att man kan visa upp en bra miljöpolicy. Detta kan vara en faktor i huruvida man kan sälja sin tjänst till kunder, andra företag eller till och med statliga organ. Att göra det själv utan den nödvändiga expertisen kan dock vara en stor utmaning. För mer information om detta kan man vända sig till Ansvarsfullt.se.

Tillsammans med en miljöpolicy kan man även utforma en hållbarhetspolicy. För att denna ska vara effektiv gäller det att den är tydlig, inkluderar strategiska mål och relateras direkt till företagets affärsområden. Skriv den så att det framgår vilka roller i företaget som påverkas och på vilket sätt. Punkter som är viktiga att hålla i åtanke vid en hållbarhetspolicy är som följer:

 • Hur företaget kan bidra positivt till samhället
 • Hur miljöpåverkas ska både förebyggas och minskas
 • Hur man följer de krav som lagen stället på företag
 • Hur man kan arbeta för att ständigt förbättra hållbarheten i olika skeden.
 • Garanti på att policyn inte bara kommer att implementeras utan även kommuniceras genom företagets arbeten.

Att serva bilen själv

Alla bilar behöver service efter ett anta mil på vägarna. Hur ofta som det behövs beror lite på hur mycket som körs. En bil som ofta är ute efter vägarna behöver service oftare mot för en bil som går färre mil per år. Det går alltså inte att säga att man ska serva bilen varje år vid en viss tidpunkt. De flesta bilmodeller rekommenderar i servicehäftet när man ska serva sin bil.

Nya bilar så ingår det oftast nybilsservice och du behöver bara lämna in bilen på en märkesverkstad för att få saker och ting åtgärdade. Köper man en begagnad bil så kan denna garanti ha utgått och man själv får se till att antingen serva bilen själv eller lämna in den på verkstad. Att byta olja är inte allt för krångligt och detta kan de flesta själva åtgärda. Se till att skaffa dig en bok om just din bilmodell och där få information om hur du går till väga.

Nätet är också en bra källa till information om hur man byter olja på din bilmodell eller annat som behöver åtgärdas. En bil som gått mycket och som körs mycket behöver självklart mer omsorg än en nyare bil som körs lite. Ta för vana att varje gång du tankar kolla upp hur det ser ut med oljemängd och kvalitén på oljan. Kolla också kylarvätskan spolarvätska och annat som kanske behöver fyllas på innan du ger dig ut på vägarna. Även lufttrycket i dina däck kan vara bra att kontrollera med jämna mellanrum. Rätt lufttryck i däcken kan påverka din bränsleförbrukning.

Hyra eller köpa maskiner

Att hyra eller köpa maskiner är en fråga man kan ställa sig som företagare. Många gånger så kan regeln vara att om man inte använder maskinen allt för ofta så kan det vara mer ekonomiskt att hyra den. Ju mer man använder den så kan det vara värt att köpa den.

Hyra maskiner

Att hyra maskiner har en stor fördel att man använder den bara under den tid som behövs för att sedan lämna tillbaka den till uthyraren. Det behöves inget underhåll eller andra utgifter för att hålla maskinen i ett gott skick. Det finns gott om ställen där du kan hyra de maskiner som företaget är i behov av. För det mesta så går det att hyra under kortare och längre perioder beroende på vilket behov som finns för maskinen i fråga. Det mesta finns för uthyrning från exempelvis företaget Rondellen Maskin. Grävmaskiner till ställning och staket.

Köpa maskiner

Har man användning för en maskin ofta så kan det helt klart vara en fördel att köpa in denna maskin, vad det än må vara. En maskin som används i företaget kommer tillslut att ha betalat sig själv med det arbete den kan utföra. Det gäller att man använder rätt maskin till rätt arbete och se till att ta betalt för det arbete som utförs, en maskin som står stilla kostar bara pengar så den måste få jobba så mycket som den bara kan. Man bör tänka på att de maskiner som köps in också behöver underhåll och detta ska räknas in i de kostnader som man har för sin maskinpark.

Ändamålsenliga lokaler

Är det dags att bygga ut garaget och verkstaden? För många entreprenadfirmor så är detta något av det viktigaste man har i företaget. Ändamålsenliga lokaler. Att ha ett bra garage där man kan förvara sina stora maskiner och en verkstad där man kan fixa det som gått fel och åtgärda med bra verktyg och annat som är nödvändigt.

Att bygga nytt eller till innebär en stor förändring för företaget och det gäller att planera detta noga. Det ska eventuellt ansökas om bygglov för en eventuell tillbyggnad och kostnadsberäkning ska göras för att se hur mycket det hela kommer att kosta. Det finns kostnadseffektiva sätt att bygga på, genom att använda sig av bärande profilerade takplåtar så kan man sänka kostnaderna på takkonstruktionen på den tillbyggnad man önska göra. Det gäller att hitta smarta lösningar för det bygge man ska göra.

Finns kompetensen inom företaget så kanske man kan nyttja den för att komma billigare undan. Vissa detaljer i ett bygge är man tvungen att anlita kompetenta företag för att det ska ordentligt utfört. Elektricitet är en av dessa som man inte kan göra om man inte har rätt utbildning. Mycket annat kan man fixa med själv och om det inte stör den övriga verksamheten så kan den som kan möjligheten till att bygga det som behöver byggas. Nyttja de maskiner som finns på företaget för schaktning och iordningställande av en grund borde kunna fixas själv.

Underhåll av traktor

Det är viktigt att göra underhåll på alla stora maskiner, går något sönder kommer man sällan undan billigt, bara att inte ha tillgång till sin traktor kan vara dyrt. Bästa sättet att undvika problem är regelbundet underhåll.

1047340_33593290-tractor-2

Studera manualen

Tillverkaren har specifika instruktionen för grundläggande skötsel av maskinen och har expertisen att ge det bästa möjliga råden vad gäller din traktor.

Skaffa verktyg

Man ska se till att ha de storlekarna av skiftnycklar och andra verktyg som krävs för traktorn, de är ofta större än de som används för underhåll av personbilar.

Skydda traktorn från elementen

Eftersom mindre traktorer endast har en sits och inget tak eller annat skydd är det viktigt att man skyddar sitsen och instrumentbrädan, detta gör man bäst genom att ställa den i ett garage eller liknande.

Vätskenivåer

Användning av traktor mäts i timmar, inte mil, så användningen kan vara missvisande. Läckage kan leda till problem för många kostsamma delar. Manualen har informationen om hur de följande vätskorna ska kollas:

  • Motorolja
  • Växellådsolja
  • Kylvätskan
  • Hydraulolja
  • Batterielektrolyterna

Däcken

På grund av formen är det inte alltid uppenbart när däcken börjar få dåligt med luft. Bakhjul har normalt mellan 12 och 20 psi och framhjulen kan ha upp till 32 psi.

Bälten och slangar

Har man ett hydrauliskt system finn även högtrycksslangar och ett problem med dessa kan leda till att flera komponenter fungerar dåligt eller helt slutar fungera. Om ett bälte eller slang ser sliten eller skadad ut måste den bytas ut.

Lampor

Belysningen är lättare att hantera, är det något som slutar fungera är det bara att ta bort lampan och skaffa en ny.

Bromsar

Många traktorer har mekaniska bromsar istället för hydrauliska, de mekaniska bromsarna finns på den bakre axeln. Dessa ska man se till att håll välsmorda för att de ska fungera så bra som möjligt.

Filter

De flesta system är utrustade med filter för att skydda mot smuts och vatten. Kolla i bränslefiltret om det har samlat vatten. Luftfiltret bör kollas regelbundet då traktorer ofta körs i dammiga förhållanden och kan behöva rengöras dagligen eller en gång i veckan. Rengör det med en dammsugare eller kompressor, tvätta det aldrig.

Håll ett öga på mätarna

Temperaturen ska vara markerad för optimal temperatur men om indikatorn någonsin säger att temperaturen är över 104 °C är motorn för varm.

Oljetrycket bör vara mellan 40 och 60 psi om man har en dieselmotor.

Varvtalsmätaren bör aldrig arbeta på max rotationshastighet.

Underhåll bilen

Det är viktigt att ta hand om bilen. Det gynnar miljön, din ekonomi och din säkerhet.

Genom regelbunden service på bilen kan du undvika högre bränsleförbrukning än behövligt. Bilar är dyra i drift, och det gäller att ta väl hand om den för att undvika extra utgifter.

Oljebyten bör alltid göras med jämna intervaller för att undvika problem med bilen. Använd dig av syntetisk olja, speciellt under vintermånaderna då det kan sänka bränsleförbrukningen med några procent på vintern.

Tändstiftet behöver underhållningen efter det hårda trycket det utsätts för och bör bytas vid service. Har du inte ett fungerande tändstift kan det ge upphov till misständningar i bilen, något som kan skada katalysatorn permanent. Misständning är inte heller bra för miljön, det gör att det släpps ut mer kolväte i luften. Det rekommenderas att byta ut tändstiftet efter 2000 mil.

Det är flera delar som behöver kontrolleras årligen, såsom luftfiltret. Ett smutsigt luftfilter ökar din bränsleförbrukning och ökar utsläppen bilen gör. Om du kör mycket på grusvägar kan du vara tvungen att byta luftfiltret oftare än andra bilister då det fastnar mer i filtret på dessa vägunderlag.

Genom undersökningar som genomförts har det bevisats att miljöfarliga utsläpp minskas på bilen efter service. Det har även visats sig att bränsleförbrukningen minskar på dessa bilar. För att hålla dina utsläpp så låga som möjligt bör du även se över förgasaren. Förutom för miljöns skull är det viktigt att du håller bilen i trim för att den ska kännas trygg att köra.

Olja behövs till alla fordon

Oavsett om du har en personbil, lastbil, motorcykel, grävmaskin eller traktor behöver du då och då fylla på oljan.

Motoroljan har alltså inget med fordonets primära drivmedel att göra – du behöver dels tanka din maskin med bränsle för att driva motorn framåt, dels fylla på med motoroljan för att motorn ska fungera som den ska.

Oljans olika funktioner

Oljan har flera olika funktioner, där en av de viktigaste är att den låter motorn fungera på ett friktionsfritt sätt vilket gör att livslängden ökar. En annan viktig funktion som oljan fyller är att renar motorn och tar bort alla avfallsämnen som skapas av en förbränningsmotor. Det är anledningen till att oljan kan skifta ton och bli mörkare på grund av alla ämnen som har samlats i den. Därför bör du inte bara fylla på oljan när den är slut utan du kan också behöva byta den för att se till att oljan alltid är ny och fräsch. Med hjälp av en oljesticka kan du se hur mycket olja som är kvar – och de flesta bilar varnar dessutom med en signal på instrumentbrädan om oljan skulle behöva fyllas på.

Oljefilter behöver också bytas

Den oljan som är rätt för dig beror på vilken typ av fordon du har, så se till att hitta rätt. Om du vill ha ett stort utbud att välja på kan du kolla på Mekonline, där du hittar alla nödvändiga oljor. De har också oljefilter, vilket är en viktig detalj i en motor som inte får glömmas bort. Eftersom oljan samlar upp så mycket smuts och avfallsämnen krävs det att det finns en reningsprocess som plockar bort de partiklar i motoroljan som inte behövs. Det gör att ett oljefilter behöver bytas med jämna mellanrum eftersom det annars riskerar att bli alltför smutsigt.

Skruva själv del 1 – bromsbelägg

Eftersom vi älskar motorer och maskiner kommer här ett första inlägg om att skruva själv, där vi tänkte lägga fokus på bromsbeläggen. Just bromsbeläggen är en del på bilen som slits flitigt och som behöver ses över och eventuellt bytas med jämna mellanrum.

Meka själv

Handla hem rätt reservdel

För att byta bromsbelägg är det några saker du behöver. Det första är själva bromsbeläggen. Vårt tips idag är att beställa de bildelar du behöver online. Dagens webbshoppar som säljer biltillbehör har blivit mycket smidiga att använda och du kan online hitta de flesta delar du behöver till din bil, till ett bättre pris än om du besöker en fysisk butik. Ett tips är att välja en shop som har den servicen att du kan knappa in bilens registreringsnummer. På så sätt får du upp rätt delar som passar just ditt bilmärke och årsmodell. Riktigt smidigt. En sajt vi använder oss av ofta är mekanika.se. Hos dem hittar du bildelar till de flesta märken och årsmodeller och de erbjuder smidiga och snabba leveranser. Är det just bromsbelägg du behöver ser du ett exempel på deras sida med bromsar till Volvo här.

Palla upp bilen

När väl reservdelarna är hemma är det bara att sätta igång. Till att börja med måste bilen pallas upp. Detta gör du enklast genom att använda dig av en domkraft att höja upp bilen med samt ett par pallbockar att lägga under. Var noga när du pallar upp bilen så du kan skruva säkert.

Loss ok och belägg

När bilen är stadigt uppallat skruvar du loss hjulet. Efter det lossar du bromsoket genom att skruva loss bultarna. Fäll ut bromsoket och låt det ej hänga fritt i bromsslangen, den kan då lätt gå sönder. När oket är loss lossar du och tar bort de gamla bromsbeläggen. Kom ihåg att även kolla så att dammskydden är hela.

Montera bromsbeläggen

När de gamla beläggen är borta kan du montera de nya. Smörj gärna in beläggens kanter och baksida med kopparpasta. Se till så att inte kopparpastan kommer på friktionsmaterialet. När beläggen är på plats skruvar du tillbaka bromsoken och sätter tillbaka däcket igen.

Kom ihåg att prova bromsarna så att de funkar som de ska innan du börjar använda bilen igen.

Känner du dig osäker på de olika momenten är ett tips att kolla på youtube.com och söka på ”byta bromsbelägg”, det kommer då upp många användbara filmer som visar steg för steg hur du byter.