Leasing av industrimaskiner

Inom industrier som mark och anläggning råder tuff konkurrens om de många arbeten inom entreprenad, fastigheter och kommunala upphandlingar. Företag som är rustade för och har resurserna när det gäller säkerhet och utrustning får arbetena, så enkelt är det. Det är svårt att konkurrera om man inte har samma förutsättningar. Saknas det kapital så går det helt enkelt inte att vara med i leken. Som tur är finns det finansieringslösningar därute. Låt oss titta vidare på en av dem, nämligen ”leasing”.

Leasa maskiner

Finansiering av ”gula maskiner”

Idag finns det faktiskt finansinstitut som endast sysslar med finansiering av ”gula maskiner”, det vill säga anläggningsmaskiner. Beroende på vad du är ute efter finns det lösningar på dina problem och du slipper på ett desperat sätt söka pengar från investerare. Idag finns det flera institut och divisioner av större industriföretag som både förstår din verksamhet men framförallt din finansiella situation. Det vanligaste finansieringsalternativet i kapitalkrävande industriverksamheter är leasing och hyra.

Vad är leasing?

Det som kallas för leasing och hyra när det gäller finansiering av till exempel maskiner, utrustning och fordon kan vara en fördelaktig form. Om du exempelvis vill köpa in en hjullastare för 100 000 kr så väljer du först leverantör varpå finanstitutet betalar lastaren till inköpspris och blir därmed ägare till utrustningen. Ditt företag får sedan rätt till maskinen mot att betala hyra under en överenskommen tidsperiod. Den effektiva kostnaden fördelas sedan över den tid som utrustningen används och står i proportion till utrustningens livslängd.

Fördelar med leasing

Den största fördelen med leasing är att du i alla lägen får en bättre likviditet samt frigör kapital som kan användas till annat. Dessutom slipper du behöva pantsätta andra tillgångar och således öka risken för att din verksamhet skall gå omkull. Det är du som väljer vilken utrustning och leverantör du vill ha. Du bestämmer också villkoren för köpet.

Hur lång period leasar/hyr man?

Normalt brukar perioden för att leasa/hyra industrimaskiner ligga mellan tre till sju år. Det beror förstås hur stor anläggningsmaskinen är och hur mycket den beräknas kosta. Tidsperioden sätts alltid i proportion till den förväntade ekonomiska livslängden. När leasing-/hyresperioden har löpt ut har du möjlighet att:

  • Fortsätta att hyra tillgången fast till en lägre hyra
  • Köpa utrustningen och således bli ägare till tillgången