Maskinentreprenad – markarbeten med maskiner

Maskinentreprenad omfattar i princip alla markarbeten du gör med maskiner, ofta med grävmaskin och hjullastare, men specialiserade maskiner finns för flera områden.

Maskinentrepenadsföretag är lite av alltialloföretag. De kan kontaktas vid många olika sortens arbeten. Med hjälp av grävmaskin utförs grävning för husgrund och för att förbereda för grundisolering. Eventuell fyllning transporteras till bygget med lastbil och jämnas ut med t ex hjullastare.

Andra vanliga uppgifter är grävning för VA-arbeten, kommunala och enskilda avlopp, fjärrvärme/kyla, dränering. Allt vanligare på senare år är även grävning för fiberkabel, vilket gjort att en del entreprenadföretag specialiserat sig inom det.

Maskinentreprenad behövs också vid planering av tomter, vid plattsättning och byggnation av murar. Vid sprängning finns ofta maskiner med för att lägga ut och ta bort de tunga, dämpande sprängmattorna. Mycket av verksamheten innefattar att skydda mot och leda bort regn- och grundvatten, exempelvis dikesgrävning och rensning, montering av vägtrummor eller olika former av dräneringsarbeten.

Vid byggen av fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar är alltid maskinentreprenad inblandad, både för grävning, rörarbeten och markplanering.

Vintertid är många arbeten svåra eller omöjliga att utföra, då är istället många sysselsatta med snöröjning, både för allmänna vägar och på privat mark.

Inom skogsnäringen arbetar speciella maskiner såsom skördare och skotare. Tidigare har skogsmaskinförarna själva transporterat mellan avverkningsplatserna, men på senare år har maskinentreprenadföretag införskaffat lastbilar som är specialbyggda för skogsmaskiner och erbjuder sig att flytta skogsmaskinerna. Det gör att skogsarbetarna slipper en stor investering samtidigt som jobb skapas för de chaufförer som på heltid flyttar runt skördare och skotare.

Det finns oräkneliga exempel att räkna upp, men det går också att göra en enkel sammanfattning:

På alla ställen där något byggs, ska grävas eller flyttas så finner du ett företag som arbetar med maskinentreprenad.