Säkerhet på byggplatsen

Att få jobbet gjort i tid finner självklart sin plats högt uppe på prioriteringslistan. Förseningar är ofta dyra och det förtroende du har byggt upp hos kunden blir allt mindre för varje dag som går. Men hur viktigt det än är att hålla sig till det bestämda datumet, får det inte gå ut över säkerheten. På en byggplats finns det mycket som kan gå fel och följderna kan bli ödesdigra. Allvarliga skador inträffar inte sällan och risken för dödsfall kan vara överhängande.

shutterstock_150612272

Att hålla din byggplats säker är därför oerhört viktigt. Det finns många sätt att höja säkerheten. Att hålla obehöriga fordon och personer borta från området är en utmärkt start. Ingen som inte är involverad i projektet eller känner till platsen bör vistas på området, såvida personen ifråga inte är i sällskap med någon sakkunnig. Detta kan du uppnå med hjälp av stängsel och skyltar. Om det finns många naturliga vägar in till området, speciellt asfalterade sådana, bör även en vägbom finnas på plats. Det finns en del olika modeller som skiljer sig åt. Det viktigaste är att den besitter rätt bredd och tydligt signalerar att vägen är stängd.

Eftersom en byggplats är full av farliga verktyg och material är det viktigt att ha allt på rätt plats. Plåtrullar, som väger flera ton, kan vara extremt farliga om de sätts i rullning. De bör därför alltid låsas fast med remmar eller fästas genom andra säkerhetsåtgärder. Där fordon används bör alltid varningsskyltar upprättas. Detta då fordonsolyckor är mycket vanliga på byggplatser. Det är också klokt att sätta upp tillfälliga speglar, så att föraren ser bakom krönet.

Tänk också på att naturen skapar risker. Vind och regn kan uppstå plötsligt och då gäller det att ha en plan för detta. Om inte, så kan ni tvingas att avvakta, vilket försenar arbetet.