Spolbilar

Vi har tidigare nämnt slamsugning och torrsugning men det finns även en form av spolbilar som utför stamspolningar både för större och mindre uppdrag där det behövs en riktig avloppsrensning.

kok_avlopp_

När det blir stopp i avloppet i villan, på företaget eller i din hyresfastighet så kan det vara dags att göra en så kallad stamspolning för att spola rent alla rören i fastigheten. Detta räcker många gånger till för att lösa problemet med dålig avrinning då man spolar hett vatten med ett högt tryck via en spolbil.

Man kan förebygga problemet och spola sina rör regelbundet om man har problem med sina avlopp och hör man att det kluckar från duschen eller avloppet så är det definitivt dags att göra något åt det innan det blir stopp helt. Tvålrester, hudavlagringar och matfett är några av de produkter som täpper igen rören allt eftersom och kan orsaka dåligare avrinning och senare stopp.

Har man fastigheter med hyreslägenheter så kan det vara en bra idé att lägga in en underhållsplan. Det är bra att  löpande spola ur och rensa avloppet för att undvika stopp och framför allt vattenskador samtidigt som man hela tiden håller sina rör och stammar fräscha.