Underhåll av traktor

Det är viktigt att göra underhåll på alla stora maskiner, går något sönder kommer man sällan undan billigt, bara att inte ha tillgång till sin traktor kan vara dyrt. Bästa sättet att undvika problem är regelbundet underhåll.

1047340_33593290-tractor-2

Studera manualen

Tillverkaren har specifika instruktionen för grundläggande skötsel av maskinen och har expertisen att ge det bästa möjliga råden vad gäller din traktor.

Skaffa verktyg

Man ska se till att ha de storlekarna av skiftnycklar och andra verktyg som krävs för traktorn, de är ofta större än de som används för underhåll av personbilar.

Skydda traktorn från elementen

Eftersom mindre traktorer endast har en sits och inget tak eller annat skydd är det viktigt att man skyddar sitsen och instrumentbrädan, detta gör man bäst genom att ställa den i ett garage eller liknande.

Vätskenivåer

Användning av traktor mäts i timmar, inte mil, så användningen kan vara missvisande. Läckage kan leda till problem för många kostsamma delar. Manualen har informationen om hur de följande vätskorna ska kollas:

    • Motorolja
    • Växellådsolja
    • Kylvätskan
    • Hydraulolja
    • Batterielektrolyterna

Däcken

På grund av formen är det inte alltid uppenbart när däcken börjar få dåligt med luft. Bakhjul har normalt mellan 12 och 20 psi och framhjulen kan ha upp till 32 psi.

Bälten och slangar

Har man ett hydrauliskt system finn även högtrycksslangar och ett problem med dessa kan leda till att flera komponenter fungerar dåligt eller helt slutar fungera. Om ett bälte eller slang ser sliten eller skadad ut måste den bytas ut.

Lampor

Belysningen är lättare att hantera, är det något som slutar fungera är det bara att ta bort lampan och skaffa en ny.

Bromsar

Många traktorer har mekaniska bromsar istället för hydrauliska, de mekaniska bromsarna finns på den bakre axeln. Dessa ska man se till att håll välsmorda för att de ska fungera så bra som möjligt.

Filter

De flesta system är utrustade med filter för att skydda mot smuts och vatten. Kolla i bränslefiltret om det har samlat vatten. Luftfiltret bör kollas regelbundet då traktorer ofta körs i dammiga förhållanden och kan behöva rengöras dagligen eller en gång i veckan. Rengör det med en dammsugare eller kompressor, tvätta det aldrig.

Håll ett öga på mätarna

Temperaturen ska vara markerad för optimal temperatur men om indikatorn någonsin säger att temperaturen är över 104 °C är motorn för varm.

Oljetrycket bör vara mellan 40 och 60 psi om man har en dieselmotor.

Varvtalsmätaren bör aldrig arbeta på max rotationshastighet.