Underhåll bilen

Det är viktigt att ta hand om bilen. Det gynnar miljön, din ekonomi och din säkerhet.

Genom regelbunden service på bilen kan du undvika högre bränsleförbrukning än behövligt. Bilar är dyra i drift, och det gäller att ta väl hand om den för att undvika extra utgifter.

Oljebyten bör alltid göras med jämna intervaller för att undvika problem med bilen. Använd dig av syntetisk olja, speciellt under vintermånaderna då det kan sänka bränsleförbrukningen med några procent på vintern.

Tändstiftet behöver underhållningen efter det hårda trycket det utsätts för och bör bytas vid service. Har du inte ett fungerande tändstift kan det ge upphov till misständningar i bilen, något som kan skada katalysatorn permanent. Misständning är inte heller bra för miljön, det gör att det släpps ut mer kolväte i luften. Det rekommenderas att byta ut tändstiftet efter 2000 mil.

Det är flera delar som behöver kontrolleras årligen, såsom luftfiltret. Ett smutsigt luftfilter ökar din bränsleförbrukning och ökar utsläppen bilen gör. Om du kör mycket på grusvägar kan du vara tvungen att byta luftfiltret oftare än andra bilister då det fastnar mer i filtret på dessa vägunderlag.

Genom undersökningar som genomförts har det bevisats att miljöfarliga utsläpp minskas på bilen efter service. Det har även visats sig att bränsleförbrukningen minskar på dessa bilar. För att hålla dina utsläpp så låga som möjligt bör du även se över förgasaren. Förutom för miljöns skull är det viktigt att du håller bilen i trim för att den ska kännas trygg att köra.